Giá trị sản xuất của toàn ngành Nông nghiệp trong quý I năm nay ước đạt 2,69% so với quý I năm trước; Trong đó nông nghiệp lâm nghiệp và thuỷ sản tăng là hai ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *