Bên bờ hạnh phúc
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
492 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
493 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
494 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
495 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000
496 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
497 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
498 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
499 Pham Thi Hong Chau  20.000
500 Bạn xem đài P8, TP VĨnh Long  20.000
501 Tran Phuoc Nguyen  50.000
502 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt  200.000
503 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
504 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
505 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
506 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
507 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
508 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
509 Huynh Chi Cong   500.000
510 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long   200.000
511 Nguyễn Thị Cai Trường An  100.000
512 Lò nem Sáu Xệ Con\ Tân Hạnh, Long Hồ  400.000
513 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
514 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
515 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
516 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
517 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
518 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
519 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
520 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
521 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
522 Tạp hóa Bé Ba Thiện Chợ Bình Minh 10.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *