STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
358 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 400.000
359 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
360 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
361 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
362 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
363 Tran Phuoc Nguyen 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *