STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
7003 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
7004 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
7005 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
7006 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
7007 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
7008 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
7009 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
7010 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long        50.000
7011 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long        30.000
7012 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội      200.000
7013 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân      100.000
7014 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm      100.000
7015 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long        50.000
7016 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long      200.000
7017 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long          50.000
7018 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        150.000
7019 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        200.000
7020 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        150.000
7021 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
7022 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh        200.000
7023 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh        100.000
7024 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
7025 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
7026 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
7027 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
7028 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
7029 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          50.000
7030 Bạn xem đài Tây Ninh          50.000
7031 Bạn xem đài An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
7032 Ông bà Nguyễn Văn Nô, Nguyễn Thị Nàng Tân Bình, Tân Hạnh, Long Hồ   1.200.000
7033 Nguyễn Hoàng Anh P4, Tp Vĩnh Long      100.000
7034 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long      400.000
7035 Nguyễn Văn Tới Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp      200.000
7036 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long      300.000
7037 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ      100.000
7038 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình      100.000
7039 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình      100.000
7040 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình      100.000
7041 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm        50.000
7042 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình        50.000
7043 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình        50.000
7044 Chú Nhiệm Tam Bình        50.000
7045 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn        50.000
7046 Võ Thị Tạo TT Tam Bình      100.000
7047 Bích Chi USA      200.000
7048 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm      100.000
7049 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long        50.000
7050 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình        50.000
7051 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình      100.000
7052 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân      100.000
7053 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân        50.000
7054 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm        20.000
7055 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm        50.000
7056 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn      100.000
7057 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn        50.000
7058 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn        50.000
7059 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan        50.000
7060 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn        50.000
7061 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn        20.000
7062 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình      100.000
7063 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm        50.000
7064 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình        50.000
7065 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
7066 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
7067 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
7068 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
7069 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7070 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7071 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
7072 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
7073 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
7074 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
7075 Anh chị Song Ca Trà Côn 100.000
7076 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
7077 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
7078 Vũ Phong, Phương Anh TT Tam Bình 200.000
7079 Cô Bé Tám Tường Lộc, Tam Bình 200.000
7080 Vựa cam Khánh Nhân Loan Mỹ, Tam Bình 100.000
7081 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100.000
7082 Chú Mến Tài xế Tam Bình 100.000
7083 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7084 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7085 Cửa hàng bách hóa cô Nga TT Tam Bình 50.000
7086 Cửa hàng bách hóa cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
7087 Cô Thảo Trà Côn 50.000
7088 Phan Thị Tuyến Q7, TP Hồ Chí Minh 100.000
7089 Nguyễn Lâm Anh, Nguyễn Tâm Anh Mỹ Thạnh Trung 200.000
7090 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
7091 Cô Ngân TT Tam Bình 200.000
7092 Cô Lĩnh TT Tam Bình 200.000
7093 Trần Minh Vũ Trà Côn 100.000
7094 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn 50.000
7095 Trần Nhật Minh Trà Côn 50.000
7096 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 30.000
7097 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, BÌnh Minh 100.000
7098 Thuận Nguyễn Hoàng USA 50.000
7099 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
7100 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
7101 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7102 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7103 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7104 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7105 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7106 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7107 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
7108 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
7109 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
7110 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
7111 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7112 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
7113 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
7114 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long 400.000
7115 Anh Hùng P1, TP VĨnh Long      100.000
7116 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít        50.000
7117 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long        50.000
7118 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long      100.000
7119 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long      250.000
7120 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
7121 Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7122 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7123 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
7124 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
7125 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7126 Bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7127 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
7128 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
7129 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
7130 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
7131 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7132 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7133 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7134 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7135 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
7136 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
7137 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7138 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
7139 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
7140 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
7141 Thúy Vy Chánh An, Mang Thít 50.000
7142 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7143 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7144 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7145 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7146 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7147 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7148 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
7149 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7150 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA          50.000
7151 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7152 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7153 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7154 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7155 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
7156 Trần Ngọc Ánh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7157 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7158 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
7159 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
7160 Tran Quoc Vu 100.000
7161 Bui Thi Kim Oanh 200.000
7162 Huynh Quoc Nam 100.000
7163 Nguyen Thi Ngoc Dao 100.000
7164 Phan Hieu Trung 100.000
7165 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang 50.000
7166 Co Mao TT Long Hồ 300.000
7167 Bạn xem đài 200.000
7168 Nguyen Lam Van Tuong P1, TP VĨnh Long 20.000
7169 Hoang Hoang 100.000
7170 Phan Thanh Thủy, Phan Hữu Chí 1782 Vĩnh Lộc 800.000
7171 Tran Thi Tuyet Ngoc 200.000
7172 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đòng Tháp 200.000
7173 Công – Duyên Lò chả lụa Thành Công, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800.000
7174 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
7175 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
7176 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7177 Chùa Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7178 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
7179 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
7180 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7181 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20.000
7182 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7183 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
7184 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khội Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
7185 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
7186 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên        100.000
7187 Kim Mão P9, TP Vĩnh Long        150.000
7188 Diệu Hiền P4, Tp Vĩnh Long        150.000
7189 Trần Diễm Thúy Long Thuận, Long Phước, Long Hồ        200.000
7190 Bún bò huế Tân Hòa, TP Vĩnh Long        100.000
7191 Nước đá Năm Nhu Tân Hòa, TP Vĩnh Long          50.000
7192 Anh Hải Cầu tập đoàn 13        100.000
7193 Phở Khôi Tân Hòa, TP Vĩnh Long          30.000
7194 Cô Phương Giáo viên về hưu Trường Nguyễn Đình Chiểu        100.000
7195 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ          50.000
7196 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 400.000
7197 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
7198 Vân Anh Phước Hậu, Long Hồ 200.000
7199 Nguyen Thanh Hoai Bao 100.000
7200 Le Thi Ky Duyen 50.000
7201 Vo Thi Chuc Linh 50.000
7202 Pham Thi Hong Chau 20.000
7203 Nguyen Thi My Duyen 1.000.000
7204 Nguyen Thi Ngoc Dao 100.000
7205 Cửa hàng máy tính Quốc Huy 100.000
7206 Nguyen Tan Luc 50.000
7207 Cô Ngọc Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 5.000.000
7208 Huynh Cong Dinh 100.000
7209 Phan Duc Binh 570.000
7210 Tran Quoc Vu 100.000
7211 Bạn xem đài 50.000
7212 Nguyen Hoang Phuc 50.000
7213 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
7214 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
7215 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100.000
7216 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
7217 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long        100.000
7218 Vân Anh P4, Tp Vĩnh Long          50.000
7219 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
7220 Tập thể Cali        100.000
7221 Tran Le Lan ,Trieu Phung Nhi     2.000.000
7222 Hoàng Huy, Minh Anh Tp Vĩnh Long      100.000
7223 Chị Hà ( bán bánh) Tp Vĩnh Long      100.000
7224 Gia Quân, Gia Hân Tp Vĩnh Long      100.000
7225 Dương Liễu Tp Vĩnh Long      100.000
7226 Nguyễn Lê Vân Anh Tp Vĩnh Long      100.000
7227 Năm Lan Tp Vĩnh Long      100.000
7228 Trang Hòa Tp Vĩnh Long      100.000
7229 Lê Minh Phúc Tp Vĩnh Long        50.000
7230 Nguyễn Trung Bảo Tp Vĩnh Long        50.000
7231 Hải Đông, Phúc Khang Bến Tre      100.000
7232 Anh Cường Tp Vĩnh Long        50.000
7233 Lê Đặng Bảo Ngọc P3, Tp Vĩnh Long        50.000
7234 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long        400.000
7235 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long        100.000
7236 Châu Huệ Linh K3, P3, TP Vĩnh Long        100.000
7237 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long          50.000
7238 Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm 500.000
7239 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long        200.000
7240 Chị Sửu P5, Tp Vĩnh Long        200.000
7241 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long        200.000
7242 Coco Home nhà dừa An Bình, Long Hồ        400.000
7243 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long 100.000
7244 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long        200.000
7245 Lê Thị Cúc P5, Tp Vĩnh Long 100.000
7246 Trần Nhật Nam, Trần Hữu Vinh Khóm 4, P5, TP Vĩnh Long      200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *