Bên bờ hạnh phúc

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

351a

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

352

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

353

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

354

Nguyễn Hùng Phong

Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

355

Pham Sơn Hải

P1, TPVL

500,000

356

Nhóm viên gạch nhỏ

HS Trường Nguyễn Văn Thiệt

300,000

357

Nhật Minh, Minh Khuê, Ngân Nguyên, Minh Quân

Minh Quân, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

358

Bạn xem đài

P5, TPVL

500,000

359

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000

360

Yến Trâm

Trường An

50,000

361

Tiệm điện Năm Xây

P1, TPVL

50,000

362

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

363

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

364

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

365

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *