Diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là biểu hiện sinh động, sâu sắc niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước…

Diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là biểu hiện sinh động, sâu sắc niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Vì vậy, mỗi ứng cử viên trúng cử trong cuộc sát hạch này rõ ràng phải xác định cho mình một tâm thế mới, nỗ lực cao hơn, phải gần dân, sâu sát với dân, để ngày càng xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy, niềm tin của cử tri và Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước – Ảnh: K. Bảo

Cơ sở của niềm tin

Diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, khi làn sóng thứ tư của dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử là nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, từ thành thị đến vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; từ đất liền đến các vùng hải đảo; từ Bắc chí Nam, từ địa đầu biên cương đến cực Nam của Tổ quốc. Sức mạnh đồng thuận đó chính là cội nguồn làm nên mọi chiến thắng, thành công trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo suốt chiều dài của lịch sử dân tộc.

Trong niềm hân hoan và với niềm tin sâu sắc, hơn 69 triệu cử tri cả nước đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình: Đi bầu cử để lựa chọn ra 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV và gần 269.000 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, những ứng cử viên xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Xét về quy mô, đây thực sự là ngày hội lớn trong việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của Nhân dân để xây dựng Nhà nước theo quy định của Hiến pháp 2013. Đó là biểu hiện sinh động, sâu sắc niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Mặc dù chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu chống phá, muốn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và bản chất chế độ XHCN ở nước ta.

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy, niềm tin của cử tri và Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ý thức trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân, vào vai trò làm chủ của mình qua lá phiếu tín nhiệm đã được tăng lên rất nhiều. Điều này không chỉ đến từ nỗ lực tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền và ngành chức năng với những cách làm sinh động, đa dạng, phù hợp với từng thời điểm, bối cảnh, phát huy hiệu quả từ những phương tiện thông tin tuyên truyền thô sơ đến hiện đại nhất.

Sâu xa hơn, niềm tin đó bắt nguồn từ những thành tựu to lớn đất nước ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đã được khẳng định tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Niềm tin đó còn được củng cố từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ngày càng được đẩy mạnh, quyết liệt và không có vùng “cấm”. Niềm tin ấy càng được thể hiện sâu sắc hơn từ những kết quả, thành tích đặc biệt đạt được của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu từ đầu năm 2020, được Nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tiếng dân phải đầy ắp nghị trường

Không chỉ là ngày hội với cảm xúc lớn của toàn quân, toàn dân hướng về Bác Hồ muôn vàn kính yêu, nhớ về ký ức mùa thu Cách mạng 1946, trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài mà mỗi người dân Việt Nam đầu trần, chân đất, bước qua đầu thù, hăng hái tự nguyện xếp hàng đi bỏ phiếu bầu Quốc hội, xây dựng chính quyền hợp pháp của mình, đặt nền móng cho những đổi thay kỳ diệu thân phận dân tộc và mỗi người dân đã làm chủ giang sơn gấm vóc, xây dựng đất nước mình ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Ngày bầu cử còn là nơi hội tụ ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ, là biểu hiện tập trung những kỳ vọng, đòi hỏi chính đáng, yêu cầu cao nhất cử tri gửi gắm đến những người mà mình tín nhiệm bằng lá phiếu của niềm tin. Kỳ vọng sâu xa của cử tri ở sự thay đổi về nhận thức và hành động, về thái độ và trách nhiệm của mỗi đại biểu dân cử khi được tín nhiệm.

Niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân càng lớn thì trọng trách của những đại biểu dân cử được tín nhiệm ngày càng cao. Dân ta hơn lúc nào hết đang cần những đại biểu thật sự phải thân dân, phải có văn hóa chính trị công dân, cái gì có lợi cho dân phải hết sức làm, cái gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Tiếng dân phải đầy ắp trong nghị trường, phải trở thành chính sách Quốc gia và địa phương, ý dân là nhựa sống của Hiến pháp, pháp luật và chính sách. Hoàn cảnh mới, nhất là trong sự thay đổi như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, tác động nhiều chiều của nền kinh thế thị trường định hướng XHCN đòi hỏi phản ứng của cơ quan dân cử phải kịp thời, thường xuyên hơn trước những bức xúc, nỗi đau của người dân; trước những yêu cầu thực tiễn đặt ra để bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương, đất nước.

Với HĐND – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đứng trước yêu cầu phải tiếp tục phát huy tính năng động, đổi mới mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2016 – 2021; hoạt động thực quyền cao nhưng không cản trở tính chủ động, sáng tạo quyết đoán của người đứng đầu cơ quan hành chính… Trong đó, mỗi ứng cử viên trúng cử phải xác định cho mình tâm thế mới, nỗ lực cao hơn, phải gần dân, sâu sát với dân, để ngày càng xứng đáng với kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *