Thực hiện Công văn số 4789 -CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Công văn chỉ đạo về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian qua, có một số cơ quan, địa phương, đơn vị sử dụng mẫu Đảng kỳ và biểu tượng “Búa – Liềm” Đảng Cộng sản Việt Nam không đúng trong trang trí hội trường, cơ quan, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, chương trình văn hóa, văn nghệ, làm logo, biểu tượng tại các sự kiện.

Để khắc phục tình trạng trên, các địa phương,  cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, biểu tượng “Búa – Liềm” theo đúng quy cách, cụ thể:

-Hình dáng, kích thước: Đảng kỳ hình chữ nhật, ở giữa có biểu tượng “Búa – Liềm”, kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, tùy vào quy mô, tính chất sự kiện và mục đích sử dụng để lựa chọn kích thước cho phù hợp bảo đảm đúng tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng.

– Biểu tượng “Búa – Liềm” (Đảng huy): “Búa” và “Liềm” đặt vuông góc với nhau (không có nét chồng tại chỗ giao nhau giữa “Búa” và “Liềm”). Đường kính của “Búa – Liềm” bằng 4/10 chiều ngang lá cờ; “Búa – Liềm” đặt ở trung tâm của lá cờ. Hình “Búa” đặt chếch lên 45 độ so với chiều ngang lá cờ; cán “Búa” và cán “Liềm” hình chữ nhật; mặt trên cùng đầu “Búa” tạo thành đường thẳng với đỉnh nhọn lưỡi “Liềm”; điểm giao giữa cán “Búa” và đầu “Búa” tạo thành đường thẳng với mặt trên cán “Liềm”; điểm dưới cùng của cán “Búa” tạo thành đường thẳng ngang với điểm dưới cùng của cán “Liềm”.

– Màu sắc: Nền cờ màu đỏ tươi (như màu của Quốc kỳ); biểu tượng Búa – Liềm màu vàng tươi (như màu ngôi sao vàng 5 cánh của Quốc kỳ).

2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt kỹ việc sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ tại các cấp, các ngành; trên báo chí, Internet, mạng xã hội, trong công tác thông tin tuyên truyền cổ động và các hoạt động chính trị, văn hóa. Kịp thời thu hồi, thay thế Đảng kỳ không đúng quy cách, bị hỏng, bạc màu, nhất là ở những nơi công cộng, khu trung tâm; gỡ bỏ và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm Đảng kỳ trên Internet, mạng xã hội.

Quy cách Đảng kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *