Hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam đã chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *