Vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, dân số Việt Nam là 96.208.984 người và cả nước có 26.870.079 hộ là kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vừa được Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương công bố trong hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành trong cả nước sáng nay ( 11/7). 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *