Xác định công tác BVCS và nâng cao sức khỏe là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển KTXH địa phương, NQ đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng đặt ra nhiều mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở và hướng đến phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *