Bình Hòa Phước là xã thứ 2 của huyện Long Hồ đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Gần 3 năm qua, xã đã  có nhiều cố gắng trong việc giữ vững, nâng chất xã nông thôn mới. Trong đó nổi bật là nâng chất tiêu chí thu nhập.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *