Phát huy kết quả đạt được, trong năm mới 2016, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Vĩnh Long hướng đến những thành công mới, vững bước vào năm 2016 với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *