Tuy bệnh dịch tả heo Châu Phi chưa xâm nhiễm vào tỉnh Vĩnh Long nhưng theo nhận định của ngành chức năng, nguy cơ xảy ra là rất cao. Trong lúc này, việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh của cơ quan chức năng cũng như ý thức của các hộ chăn nuôi heo là vấn đề cấp thiết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *