Trong đó nhấn mạnh: cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng mạng xã hội cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *