Thực hiện đề án Ngoại ngữ 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm việc bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu về giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *