Bên bờ hạnh phúc

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP  là 5,5% so với năm 2017. Trong đó phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%.  Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp địa phương đã triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *