Thực hiện Đề án Tổ chức lại ngành sản xuất gạch, gốm năm 2019, Sở công thương tỉnh Vĩnh Long vừa hỗ trợ kinh phí để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sản xuất gạch – gốm tháo dỡ lò tròn sản xuất theo phương pháp thủ công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *