Hiện nay, ngoài nỗi lo phòng trị bệnh chổi rồng trên nhãn chưa đạt hiệu quả cao, nhiều bà con nhà vườn ở các xã cù lao tỉnh Vĩnh Long còn thêm nỗi lo bệnh chổi rồng xuất hiện trên cây chôm chôm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *