Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh luôn được tỉnh chú trọng và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *