Đại diện lãnh đạo 3 đơn vị đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *