Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa tràn lan và ô nhiễm trong hoạt động sản xuất, chăn nuôi đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là vấn đề được cử tri, đại biểu đặc biệt quan tâm tại kỳ họp thứ 12, Hội động Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *