Với kết quả giải ngân 535 tỷ đồng, mới đạt 24% kế hoạch vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, công tác xây cơ bản được UBND tỉnh đánh giá là tiến độ triển khai chậm so với yêu cầu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *