Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer,  Ban thường trực UB MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức họp mặt hơn 170 vị chức sắc, trưởng ban quản trị các chùa, Ban thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ LLVT là người dân tộc Khmer đang công tác và nghỉ hưu thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *