Lập thành tích chào mừng 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát động đợt vận động cao điểm Ngày vì người nghèo nhằm thực hiện mục tiêu giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *