Thực hiện chương trình xây dựng cụm – tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ – giai đoạn II, đến nay thành phố Vĩnh Long  đã có 389 hộ dân thuộc đối tượng của chương trình xây dựng nhà ở và có cuộc sống  ổn định tại cụm tuyến dân cư vượt lũ phường 9 và xã Trường An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *