Tại vòng thi cấp thành phố, các em giải đáp hơn 200 câu hỏi bằng các hình thức: nghe điền từ khuyết, trắc nghiệm, sắp xếp câu, nhìn tranh điền từ hoặc chọn câu trả lời gợi ý trong thời gian 30 phút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *