Từ ngày 1- 3/4, Ban Thường vụ Thị ủy Bình Minh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 tại tất cả các Đảng bộ cơ sở trực thuộc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *