Tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gần đây có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Nhằm hạn chế việc này, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *