Tại huyện Tam Bình, đoàn xe loa cổ động diễu hành qua các trục đường chính trong  thị trấn nhằm kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ sử dụng điện tích cực thực hiện Giờ trái đất bằng cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *