Sáng nay, Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn về thu thập dữ liệu dự án “Nền tảng bản đồ số Việt Nam” cho trên 300 cán bộ Đoàn, Hội, cán bộ bưu điện đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *