Gần đây, mặc dù thị xã Bình Minh đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp, tuy nhiên hiện nay trong nội ô thị xã vẫn còn nhiều điểm gây ô nhiễm môi trường cần phải sớm được khắc phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *