Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Trà Ôn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *