Bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 7 tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung bộ. Tổng số heo mắc bệnh và tiêu hủy trên 4.200 con. Trong lúc này, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng chống dịch là vấn đề cấp thiết. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *