Thời gian qua, vấn đề môi trường rất được các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm. Những cơ sở chăn nuôi được tăng cường công tác kiểm tra nhằm đảm bảo đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, tại cơ sở chăn nuôi gà tập trung trên địa bàn phường 5 thành phố Vĩnh Long vẫn còn tình trạng phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *