Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cộng với ý chí tự lực, tự cường, nhiều thanh niên người dân tộc Khmer đã có nhiều nỗ lực trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *