Thời gian qua  cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Đài PTTH Vĩnh Long  còn  tích cực hỗ trợ kinh phí cùng với ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tại địa phương. Trong đó việc đầu tư xây dựng trường học và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông được Đài PTTH Vĩnh Long quan tâm thực hiện. Nhiều công trình xây dựng do Đài PTTH Vĩnh Long tài trợ đã phát  huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *