Trong năm nay, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long sẽ triển khai nhiều giải pháp tích cực để thu hút nguồn vốn đầu tư vào các Khu – tuyến công nghiệp với mục tiêu đạt mức đầu tư 82 triệu đô la Mỹ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *