Bên bờ hạnh phúc

Xã Long Phước, huyện Long Hồ, là 1 trong 9 xã điểm được tỉnh Vĩnh Long chọn để chỉ đạo hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Để đạt được mục tiêu trên, năm 2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Phước đã nỗ lực thực hiện hoàn thành thêm 3 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã đạt được lên 14/19 tiêu chí.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *