Theo Thạc sĩ Đặng Thùy Linh,  Phó trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế – Viện Cây ăn quả Miền Nam cho biết, kết quả phân tích mẫu khoai mỡ ở xã Long Mỹ  tỉnh Vĩnh Long bị héo đọt, héo dây của viện này xác định khoai mỡ đã bị bệnh “chết ngược” do nấm Collectotrichum spp tấn công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *