Thay mặt đoàn, ông Đỗ Hoàng Huynh đã thông tin cùng quý sư sãi và đại diện đồng bào khmer địa phương về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *