Qua 3 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *