Sáng nay, Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thi "Nông dân sản xuất lúa giỏi ở các mô hình cánh đồng mẫu lớn tỉnh Vĩnh Long năm 2014". Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền kết quả đạt được của dự án "Cánh đồng mẫu lớn" do tỉnh xây dựng sau 3 năm thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *