Sáng nay, tại xã Tân Long Hội huyện Mang Thít, Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trình diễn thuộc dự án xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các vùng trồng lúa chủ yếu năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *