Chiều nay, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Liên hiệp khoa học kinh tế – đô thị Nam bộ tổ chức hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả việc áp dụng bộ công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế vào các bệnh viện và đề xuất giải pháp duy trì, cải tiến chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công trong tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *