Hưởng ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long đã tích cực vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *