Năm 2016, công tác thanh tra cần chuyển từ thanh tra theo kế hoạch sang thanh tra theo hướng chủ động, toàn diện nhằm phát hiện những vướng mắc trong quá trình thanh tra để đề xuất cơ chế chính sách mới phù hợp với thực tiễn" . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *