Sáng nay, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014 cho cán bộ lãnh đạo các địa phương, các sở  ban ngành đoàn thể và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *