Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội những  tháng đầu năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *