Được huyện Long Hồ chọn làm điểm chỉ đạo hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong năm nay, thế nhưng xã Hòa  Ninh hiện là địa phương có số tiêu chí đạt được thấp nhất so với 6 xã điểm được chọn về đích nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2019.Vì vậy để đạt xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra,  xã Hòa Ninh cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *