Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài PT và TH Vĩnh Long vừa tổ chức  Hội thi tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp, người dân năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *